Стил на привързаност и взаимоотношения

Стил на привързаност и взаимоотношения

Отношенията в детството със значимият възрастен, често оказват влияние на начина, по който изграждаме връзките си като възрастни. Джон Боулби, авторът на ” Теорията за привързаността” казва, че детското поведение е процес на търсене на близост с...
За човешката мотивация

За човешката мотивация

Теория на потребностите Без съмнение физиологичните потребности са най – силните от всички потребности. Това означава, че на хората, които са лишени в крайна степен от всичко в живота, основните им мотивации ще са физиологичните. човек лишен от храна, обич и...