Аглая Рангелова

психолог

За мен

Казвам се Аглая Рангелова и съм магистър психолог, консултант, психодрама асистент. Обучавала съм се и в когнитивно – поведенченска и фамилна терапия. Към момента работя в Интра – Център за психологическо консултиране с деца, възрастни, двойки и групи.

За мен психологията  е не само работа, а призвание, страст, начин на живот. Да помагам на хората в техните трудности, да участвам, подкрепям, разбирам – това е, което ме кара да се чувствам полезна и удовлетворена.

За мен

Казвам се Аглая Рангелова и съм магистър психолог, консултант, психодрама асистент. Обучавала съм се и в когнитивно – поведенченска и фамилна терапия. Към момента работя в Интра – Център за психологическо консултиране с деца, възрастни, двойки и групи.

За мен психологията  е не само работа, а призвание, страст, начин на живот. Да помагам на хората в техните трудности, да участвам, подкрепям, разбирам – това е, което ме кара да се чувствам полезна и удовлетворена.

Индивидуалната терапия

Индивидуалната терапия е процес, в който човек разглежда определени теми и затруднения в живота си. Изследва причините за тези затруднения и реакциите си и търси нови модели за справяне. Това се случва в защитено пространство, под формата на диалог, в условията на пълна конфиденциалност, където може да сподели всяко чувство и тревога, без страх, че ще бъде упрекнат или отхвърлен. Стига се до едно по дълбоко осъзнаване на потиснатите чувства, пренебрегнати потребности и причините, които го карат да постъпва по определен начин, или обратно – спират го да направи нещо.

Може да бъде полезна при:
» Трудна житейска ситуация
» Неудовлетвореност от живота си, от начина по който се справяте
» Тревожност, паник атаки, депресия
» Трудности във взаимоотношенията с партньор, близки, приятели
» Загуба, скръб, траур
» Ниска самооценка
» Стрес
» Безпокойство
» Натрапливи мисли

Индивидуалната терапия

Индивидуалната терапия е процес, в който човек разглежда определени теми и затруднения в живота си. Изследва причините за тези затруднения и реакциите си и търси нови модели за справяне. Това се случва в защитено пространство, под формата на диалог, в условията на пълна конфиденциалност, където може да сподели всяко чувство и тревога, без страх, че ще бъде упрекнат или отхвърлен. Стига се до едно по дълбоко осъзнаване на потиснатите чувства, пренебрегнати потребности и причините, които го карат да постъпва по определен начин, или обратно – спират го да направи нещо.

Може да бъде полезна при:
» Трудна житейска ситуация
» Неудовлетвореност от живота си, от начина по който се справяте
» Тревожност, паник атаки, депресия
» Трудности във взаимоотношенията с партньор, близки, приятели
» Загуба, скръб, траур
» Ниска самооценка
» Стрес
» Безпокойство
» Натрапливи мисли

Работа с деца

При работата с деца първата среща е само с родителите. От тях получавам информация какво ги тревожи и какво биха искали да се промени. Възможно е да засегне теми и въпроси, за които е добре да не говорим пред детето.

Работата с детето се случва през играта, съобразена с интересите и нивото на неговото развитие.

Важно е да бъде обяснено на детето къде отива и какво да очаква, по достъпен за него начин. Една обща идея е да се обясни, че психологът е човек, при който може да говори за нещата, които го затрудняват, натъжават или вълнуват. Психологът им помага като заедно търсят начини да се почувства по – добре.

Работа с деца

При работата с деца първата среща е само с родителите. От тях получавам информация какво ги тревожи и какво биха искали да се промени. Възможно е да засегне теми и въпроси, за които е добре да не говорим пред детето.

Работата с детето се случва през играта, съобразена с интересите и нивото на неговото развитие.

Важно е да бъде обяснено на детето къде отива и какво да очаква, по достъпен за него начин. Една обща идея е да се обясни, че психологът е човек, при който може да говори за нещата, които го затрудняват, натъжават или вълнуват. Психологът им помага като заедно търсят начини да се почувства по – добре.

Първата среща

  • Терапевтичната сесия е конфиденциална – всичко, което споделяте ще си остане само между нас двамата.
  • Нормално е да се притеснявате от нещата, за които ще говорим – някои теми може да се окажат болезнени за Вас.
  • На първата среща ще се опитам да разбера какво ви е накарало да потърсите помощ. Да споделите повече за Вашият живот, мислите Ви, какво Ви притеснява, какви са Вашите цели. Това е необходимо, тъй като ще работим с информацията, която получавам от Вас. Какъвто и да е проблемът, причините могат да бъдат разбрани само в контекста на Вашите индивидуални жизнени преживявания.
  • Обобщено, на първата среща ще се запозная с личността, тревогите, съмненията, целите и желаната от Вас промяна. 

Груповата терапия имитира живота

Ние ежедневно се намираме в различни социални групи–на работа, в училище. В груповата терапия можем да се видим през очите на другите, да подобрим начина по който се свързваме, да установим здравословни граници, да се научим да изразяваме чувствата си по добър начин и отстояваме нуждите си. В защитена среда имаме възможност да разберем от останалите членове на групата как им се отразява нашето поведение, какви послания даваме, как се представяме и каква част от нас показваме.

Основния метод, който използвам в груповата терапия е психодрамата. Освен, че се изследват емоционални конфликти, психодрамата дава възможност и да развием  човешки заложби, които често са пренебрегвани, като креативност, спонтанност, чувство за хумор, вълнение, жизненост, игривост.

Груповата терапия имитира живота

Ние ежедневно се намираме в различни социални групи–на работа, в училище. В груповата терапия можем да се видим през очите на другите, да подобрим начина по който се свързваме, да установим здравословни граници, да се научим да изразяваме чувствата си по добър начин и отстояваме нуждите си. В защитена среда имаме възможност да разберем от останалите членове на групата как им се отразява нашето поведение, какви послания даваме, как се представяме и каква част от нас показваме.

Основния метод, който използвам в груповата терапия е психодрамата. Освен, че се изследват емоционални конфликти, психодрамата дава възможност и да развием  човешки заложби, които често са пренебрегвани, като креативност, спонтанност, чувство за хумор, вълнение, жизненост, игривост.

Работа със семейства

Ако сме родени в семейство със здрави отношения, е много вероятно да се научим да поддържаме такива отношения. Ако сме родени в семейство, в което е имало по – трудни взаимоотношения е много вероятно да ги пренесем в семейството, което създаваме. Това обаче може да се промени.       

Почти всички семейства се изправят пред някакви трудности във взаимоотношенията си в един или друг момент, но някои от тях запазват или връщат усещането си за цялост. Семейната терапия предлага начин да направят точно това – да развият или поддържат здраво, функционално семейство. Системния подход се фокусира върху несъзнаваните комуникации и значения на поведението на членовете на семейството. 

Семейната терапия се занимава с проблемите, които възникват в контекста на връзките им със значимите лица в живота им. Занимава се с поведението на всички членове на семейството и начина, по който това поведение засяга не само тях поотделно , но и отношенията между тях.

Работа със семейства

Ако сме родени в семейство със здрави отношения, е много вероятно да се научим да поддържаме такива отношения. Ако сме родени в семейство, в което е имало по – трудни взаимоотношения е много вероятно да ги пренесем в семейството, което създаваме. Това обаче може да се промени.       

Почти всички семейства се изправят пред някакви трудности във взаимоотношенията си в един или друг момент, но някои от тях запазват или връщат усещането си за цялост. Семейната терапия предлага начин да направят точно това – да развият или поддържат здраво, функционално семейство. Системния подход се фокусира върху несъзнаваните комуникации и значения на поведението на членовете на семейството. 

Семейната терапия се занимава с проблемите, които възникват в контекста на връзките им със значимите лица в живота им. Занимава се с поведението на всички членове на семейството и начина, по който това поведение засяга не само тях поотделно , но и отношенията между тях.

Онлайн консултации

Онлайн консултации са алтернативен вариант за хора при които няма в близост психолог, българи живеещи в чужбина или трудно подвижни хора. Недостатък на онлайн консултирането е, че липсва личният контакт. При една среща на живо, психологът черпи информация освен от разговора и от езика на тялото, мимиките, движенията, особеностите на поведението.

За онлайн консултация, може да се свържете с мен тук.

Онлайн консултации

Онлайн консултации са алтернативен вариант за хора при които няма в близост психолог, българи живеещи в чужбина или трудно подвижни хора. Недостатък на онлайн консултирането е, че липсва личният контакт. При една среща на живо, психологът черпи информация освен от разговора и от езика на тялото, мимиките, движенията, особеностите на поведението.

За онлайн консултация, може да се свържете с мен тук.