Развитие на емоционална интелигентност Емоционална интелигентност е умението да се разпознават чувствата, да се изразяват по добър начин, да се управляват адекватно и да проявява съпричастност към емоциите на другите. Хората с развита емоционална интелигентност са по...

read more