За човешката мотивация

За човешката мотивация

Теория на потребностите Без съмнение физиологичните потребности са най – силните от всички потребности. Това означава, че на хората, които са лишени в крайна степен от всичко в живота, основните им мотивации ще са физиологичните. човек лишен от храна, обич и...