Накратко за интимността

Накратко за интимността

Смелостта да се свързваш Социалната смелост е смелостта да влизаш във взаимоотношения с други човешки същества, способността да рискуваш себе си с надеждата да постигнеш пълноценна интимност. Това е смелостта да инвестираш себе си за определено време във...

read more
За човешката мотивация

За човешката мотивация

Съществуват определени условия, предпоставки за задоволяването на базовите потребности – свободата да се изразяваш, да правиш това, което желаеш, стига да не причиняваш вреда на друг,свобода на словото, свободата да търсиш и получаваш информация, свободата да се защитиш.

read more