За човешката мотивация

За човешката мотивация

Съществуват определени условия, предпоставки за задоволяването на базовите потребности – свободата да се изразяваш, да правиш това, което желаеш, стига да не причиняваш вреда на друг,свобода на словото, свободата да търсиш и получаваш информация, свободата да се защитиш.

read more